Cerec®

Възстановяванията с Cerec® са изключително ефективна, бърза и прецизна алтернатива на стандартните. По този метод можете да получите фасета, коронка, инлей, овърлей или онлей в едно посещение в рамките на 60 минути. Материалът, от който се изработват е изключително висококачествена с много добри естетични и физични качества чиста керамика IPS Empress CAD или IPS e.max CAD.

Започва се със стандартна препарация на кавитет (ако се изработва инлей, онлей, овърлей) или на пънче (ако се изработва коронка).

След това се преминава в сканиране на обработения зъб и съседните, при което се изработва виртуален модел на зъбите. На него в последствие може да се моделира бъдеща конструкция.

На изработения виртуален модел се моделира бъдещата констукция, като може да се избира между различни варианти на анатомична структура на зъба.

При завършване на моделирането се преминава към фрезоване. Избира се желаният материал и цвят. След това блокчето се поставя в фрезоващата машина, която в рамките на 12-17 минути изработва бъдещата конструкция.

Последният етап е циментирането на конструкцията.