Детска стоматология

По-трудните малки пациенти получават специална демонстрация и подготовка за следващото лечение.