Орална хирургия

Екстрактрахирането, инцизирането и другите хирургични манипулации се извършват максимално атравматични и щадящо с най-подходящо обезболяване.