Тотално възстановяване

Пациентът дойде с много липсващи зъби и конструкции за подмяна. Планирахме комбинирано лечение. Липсващите зъби заместихме с мостове, а старите конструкции подменихме с нови.

След поставяне на имплантите

След поставяне на моста