Тотално възстановяване

Пациентката дойде с липсващи зъби. Планирахме лечение с мостове.

Преди