Метални брекети

Пациентката дойде с изкривявания в редиците.

Метални брекети

Пациентът дойде с изкривявания в редиците.

Метални самолигиращи брекети

Пациентката дойде с кучешки зъб извън редицата.

Метални брекети

Пациентът дойде с изкривявания в редиците.

Invisalign

Пациентката дойде с изкривявания в редиците.

Керамични брекети

Пациентката дойде с изкривявания в редиците.

Метални брекети

Пациентката дойде с изкривявания в двете редици.