Метални брекети

Пациентката дойде с изкривявания в двете редици.