Метални брекети

Пациентът дойде с изкривявания в редиците.