Метални брекети

Пациентката дойде с изкривявания в редиците.