Безплатна пародонтална консултация

Пародонталната консултация включва множество манипулации, имащи за цел поставяне на точна диагноза и планиране на най-правилно лечение. Тя се състои от:

1. Подробен зъбен преглед

2. Рентгенови снимки

3. Мерене на пародонтални джобове

4. При необходимост изследване на бактериален състав на пародонталните джобове

5. Планиране на пародонтално лечение

Лечение на пародонтита

В M3 Dent Dental Clinic прилагаме множество манипулации, имащи за цел подобряване на състоянието на зъбодържащия апарат.

Почистване на зъбен камък и полиране на зъбите с AirFlow

Първият етап в лечението почистване на зъбния камък, който представлява минерализирала зъбна плака. В него има агрегати на различни патогенни микроорганизми, причиняващи стопяване на костта и разрушаване на зъбодържащия апарат. Едва след старателното им почистване, зъбните повърхности се полират с апарат AirFlow, който отстранява различни налепи и оцветявания по зъбите. След тези две манипулации имаме чиста зъбна повърхност.

Кюретаж

При по-напреднал етап на заболяването се преминава и към хирургически подход. Прилага се закрит или откри кюретаж, в зависимост от тежестта на заболяването. Кюретажът представлява премахването на възпалената гингива. Едва след като се отстранят патологично променените меки тъкани се дава възможност на организма да възстанови липсващите такива със здрави.

Лазерна биостимулация

След като бъде проведено пародонтално лечение, независимо от неговия мащаб е препоръчителна лазерна биостимулация. Разсеяните лазерни лъчи стимулират делящите се клетки към по-бързо възстановяване на липсващите тъкани и образуване на здрав и правилно функциониращ зъбодържащ апарат.

Профилактика

При постигане на здрави и чисти венци и зъби, от изключително значение е поддържането на резултата. То се извършва с редовна и обстойна лична и професионална орална хигиена, като последната се състои само в почистване на зъбния камък и полиране на съзъбието с AirFlow.