Орална хирургия

В клиниката се извършват разнообразни интервенции в областта на хирургичната дентална медицина. Основните манипулации- екстракции на зъби, инцизии, циркумцизии, кюретаж, френулотомии, хирургически шевове и други, се извършват от специалисти с доказан дългогодишен опит.

Екстракцията на зъби представлява отстраняване на зъба от костта и е най-честата хирургическа интервенция в денталната медицина. Тя, както и останалите манипулации, се извършват при добро предварително обезболяване (анестезия).

Инцизиите представляват прерязване на меки тъкани с цел разкритие на подлежащите структури. В повечето случаи се прави с цел достигане до огнище на възпалителен процес и дренаж на разположения в него ексудат (най- често гной).

Циркумцизиите представляват околовръстно изрязване на лигавица. Прилага се най- често при ретенирани мъдреци.
Чрез кюретаж се постига отстраняване на костни частици и други елементи, които са останали в зъбната алвеола след екстракция на зъба. Извършва се посредством специални инструменти, наречени кюрети.

Хирургичните шевове се правят с цел зашиване на разединени тъкани (при травматични ектракции, при пластики). Не се зашиват гнойни кухини. Използват се резурбируеми и нерезурбируеми конци. Конците се свалят между 7 и 12 ден.

При пациенти с придружаващи заболявания се прави съответната подготовка преди интервенцията (антибиотична, аналгетична и др.).