Тотално възстановяване

Пациентът дойде с много липсващи зъби и конструкции за подмяна. Планирахме комбинирано лечение. Поставихме импланти в горна челюст. Предните за по-добра естетика натоварихме с циркониеви надстройки. Другите липсващи зъби заместихме с мостове, а старите конструкции подменихме с нови.

Преди

След поставяне и натоварване на имплантите и изработване на мостове