Тотално възстановяване

Пациентката дойде с липсващи зъби във фронталната област. Планирахме лечение с поставяне на мост.

Преди

След поставяне на моста