Естетическо възстановяване с циркониевокерамичен мост

Пациентката дойде с естетически оплаквания. Зъбите също бяха със значителна загуба на кост. Планирахме лечение с циркониевокерамичен мост, който да шинира зъбите.

Преди
След поставяне на коронките