Естетическо възстановяване с циркониевокерамични коронки

На първото посещение пациентът идва с естетически оплаквания – разстояния между зъбите. Планира се лечение с циркониевокерамични коронки. Изпиляват се зъбите и се поставят циркониевокерамични коронки.

Преди
След поставяне на коронките